Czeglédi Péter Református Gimnázium
„Töviseken át a rózsákhoz”

Bemutatkozás

Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót a Czeglédi Péter Református Gimnázium hivatalos honlapján.

Iskolánk Léván, ma már szórványnak nevezhető területen működik immár 15 éve. Fenntartója a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Lévai Egyházközség. Tevékenységünk hagyományos gimnáziumi oktatást jelent, négyéves képzés, érettségivel. Korábban végzett diákjaink döntő többsége egyetemeken tanult/tanul tovább. Az egyetemet és főiskolákat már elvégzett diákjaink sikeresen állnak helyt a munkaerőpiac különböző területein.

Iskolánkban a gimnáziumi képzésen belül emelt óraszámban oktatjuk az anyanyelv mellett az angol nyelvet és informatikát. Kiemelkedő eredményeink elsősorban a nyelvi és a történelmi versenyeken születtek a közelmúltban. Az elmúlt időszakban több nemzetközi projektben vettünk részt (Comenius, Euroscola), illetve gazdag kapcsolatokkal rendelkezünk magyarországi iskolákkal. 2016-ban tantárgyfejlesztés folyt, a református egyház támogatásának köszönhetően új segédeszközökkel szereltük fel a kémiai, fizikai és informatikai szaktantermeket, biológiai szertárt. A 2016/17-es tanévben egy alapítványi támogatásból gazdasági - pénzügyi - vállalkozói képzést is nyújtunk tanulóinknak.

Diákjaink jelen vannak a lévai közéletben, igyekszünk számukra olyan nevelést nyújtani és példákat mutatni, melyek a fiatalok szülőföldre való visszatérésére ösztönöznek. Tevékenységünk az asszimiláció lassítását szolgálja. Ehhez hozzájárulnak stratégiai cselekedeteink és terveink is. 2015-ben intézményünk új épületbe költözött. Jövőbeni terveink között első helyen az intézmény létszámbeli megerősödése szerepel. Ezt szolgálja a tervezett majdani kollégium és szórványközpont létrehozása. Jelenleg oktatási tartalmunkkal igyekszünk ezt a célt közelebb hozni. Mind a keresztyén értékrend, mind a tantárgyi fejlesztések és a bevezetett gazdasági képzés hozadéka ez a fejlődés lesz reményeink szerint. Együttműködési szerződést kötöttünk a Károli Gáspár Református Egyetemmel, az ottani diákok gyakorlatot végeznek nálunk. A Károli Gáspár Református Egyetem egyébként kihelyezett képzést folytat Léván, a posztgraduális mentálhigiénés képzés az egyház ingatlanában folyik. Emellett komoly erőfeszítéseket teszünk iskolánk népszerűsítésére is.  Alapítványi támogatással szociális juttatást tudunk rászoruló diákok számára nyújtani, a fenntartó pedig saját forrásaiból fedezi kollégista diákjaink számára a lakhatás költségeit, akik egy helyi középiskola kollégiumában laknak jelenleg. Célunk, hogy nemcsak a lévai, hanem távolabbi régiókból is tudjunk megszólítani jövőbeli diákokat.

Remélem, e rövid bemutatás felkeltette a kedves Olvasó figyelmét. Iskolánk ajtaja minden érdeklődő előtt nyitva áll, szívesen vesszük a látogatást. Bízom benne, honlapunkon érdekes tartalmakat, sok hasznos információt talál.

Kiss Beáta, igazgató

Az iskola jelképeinek a leírása és használata