Czeglédi Péter Református Gimnázium
„Töviseken át a rózsákhoz”

Tartalomjegyzék

6. cikkely
Változások a tanulmányokban

Átlépés másik középiskolába

1. Az átlépést másik középiskolába, ugyan arra, vagy más tanulmányi (tanítási) szakra, annak a középiskolának az igazgatója engedélyezi, ahova a diák jelentkezik.

2. A tanulmányi szak változtatását a középiskola igazgatója rendszerint az iskolaév elején engedélyezi. A változtatás engedélyezésének feltétele a diák egészségi alkalmassága a szakma végzésére, melyre az új szakban készülnie kell. A vizsga tartalmát, terjedelmét és időpontját a középiskola igazgatója határozza meg.

3. Az átlépést másik középiskolára a diák kérvénye alapján engedélyezik a törvényes képviselő nyilatkozata után.


Tanulás megszakítása

1. A középiskola igazgatója megszakíthatja a diák tanulását, aki teljesítette a kötelező iskolalátogatást, az ő kérésére, vagy a törvényes képviselőjének kérésére, mégpedig 3 évre. A tanulás megszakítása idejének letelte után a diák abban az évfolyamban folytatja, amelyben a tanulást megszakították.

2. Ha a tanulás az évfolyam sikeres befejezése után lett megszakítva, a diák a tanulás megszakítása idejének letelte után a következő évfolyamba léphet. Ha a tanulás megszakítása ideje a tanév folyamán telt le, a középiskola igazgatója lehetővé teszi a diáknak utólag letenni a vizsgákat a megfelelő időszakra.

3. A középiskola igazgatója köteles megszakítani a tanulását a diáklánynak terhesség és anyaság miatt, ha a gyakorlati oktatás terhes nőknek - anyáknak tilos tevékenységeket tartalmaz, a kilencedik hónap végéig.

4. Ha megszűnnek a tanulás megszakításának okai, a diák kérésére a tanulás megszakítását be lehet fejezni a megszabott megszakítás idejének letelte előtt is.

5. A tanulás megszakításához, vagy a tanítás megszakításának befejezéséhez a megszabott idő előtt a kiskorú diák nevében a törvényes képviselője nyilatkozik.