Czeglédi Péter Református Gimnázium
„Töviseken át a rózsákhoz”

Kiadvány

A Lévai MaEmlékkönyv a 10. évfordulóragyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium fennállásának 10 éves évfordulójára egy emlékkiadványt készített.

A szerzők Wass Albert: Előhang című versével üdvözlik az első lapon az olvasót. Köszöntő sorokat a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium igazgatója, Dr. Kluch János és Fazekas László református püspök írtak. Drs. Th. Pásztori Attila gimnáziumalapító lelkipásztor Laudatio - anno X. - Fundatoris et Funeratoris című írásában foglalja össze, hogy mit jelentett az iskolaalapítás, szól a tudatos újjáépülés és építés útjáról, az emberi nemesség felmutatásáról.

2006-ban a gimnázium fennállásának ötödik évfordulója alkalmából PhDr. Nagy Béla, a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium nyugalmazott igazgatója megfogalmazott gondolatait is közli az évkönyv, mely a Felvidék.ma hírportálon jelent meg. Léva a kiszemelt város címmel Duray Miklós c.egyetemes docens foglalja össze gondolatait a lévai gimnázium 10. évfordulója alkalmából.
Olvashatják továbbá Dolník Erzsébet Az iskola a megmaradás záloga című írását, Andruska Csilla, a Juhász Gyula Alapiskola igazgatójának Az évforduló margójára írt sorait, Göbő Judit, a lévai Eszterlánc Magyar Óvoda igazgatónőjének A megmaradásért című írását.