A Lévai MaEmlékkönyv a 10. évfordulóragyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium fennállásának 10 éves évfordulójára egy emlékkiadványt készített.

A szerzők Wass Albert: Előhang című versével üdvözlik az első lapon az olvasót. Köszöntő sorokat a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium igazgatója, Dr. Kluch János és Fazekas László református püspök írtak. Drs. Th. Pásztori Attila gimnáziumalapító lelkipásztor Laudatio - anno X. - Fundatoris et Funeratoris című írásában foglalja össze, hogy mit jelentett az iskolaalapítás, szól a tudatos újjáépülés és építés útjáról, az emberi nemesség felmutatásáról.

2006-ban a gimnázium fennállásának ötödik évfordulója alkalmából PhDr. Nagy Béla, a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium nyugalmazott igazgatója megfogalmazott gondolatait is közli az évkönyv, mely a Felvidék.ma hírportálon jelent meg. Léva a kiszemelt város címmel Duray Miklós c.egyetemes docens foglalja össze gondolatait a lévai gimnázium 10. évfordulója alkalmából.
Olvashatják továbbá Dolník Erzsébet Az iskola a megmaradás záloga című írását, Andruska Csilla, a Juhász Gyula Alapiskola igazgatójának Az évforduló margójára írt sorait, Göbő Judit, a lévai Eszterlánc Magyar Óvoda igazgatónőjének A megmaradásért című írását.
Göbő Sándor tanár Villanások címmel az iskola életében bekövetkezett legfontosabb momentumokat rögzíti kronológiai sorrendben. Gubík László Tudás, felelősség, hazaszeretet - avagy mit adott az alma mater? írásában emlékezik vissza diákéveire, maga 2006-ban érettségizett a gimnáziumban. De visszaemlékezik egy diáklány, Juhász Ágota, illetve Szűcs Szabolcs is egykori iskolájára, s kifejezik mennyire szerették a gimnáziumot, s ha tehetik, még ma is meglátogatják.
Kassai Gyula lévai református lelkész Templom és iskola Léván című írásában összegzi az évforduló jelentőségét, s visszatekint a 19., 20. század nagy elődjeire, a mai kor törekvéseire, igyekezeteire, melyhez zárszóként Isten áldását kéri.

A kiadványt az október 22-én megrendezett ünnepi alkalmon kapták meg a vendégek.

Az emlékkönyv megvásárolható a gimnáziumban. Szimbolikus ára 3,-€, mellyel a vásárló a gimnáziumot támogatja.