Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”
 • tanevzaro
 • tanevzaro
 • tanevzaro
 • cimerKöszöntő

  Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót a Czeglédi Péter Református Gimnázium hivatalos honlapján. Iskolánk Léván, ma már szórványnak nevezhető területen működik immár 15 éve. Fenntartója a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Lévai Egyházközség. Tevékenységünk hagyományos gimnáziumi oktatást jelent, négyéves képzés, érettségivel. Korábban végzett diákjaink döntő többsége egyetemeken tanult/tanul tovább. Az egyetemet és főiskolákat már elvégzett diákjaink sikeresen állnak helyt a munkaerőpiac különböző területein. Iskolánkban a gimnáziumi képzésen belül emelt óraszámban oktatjuk az anyanyelv mellett az angol nyelvet és informatikát. Kiemelkedő eredményeink elsősorban a nyelvi és a történelmi versenyeken születtek a közelmúltban... (Tovább...)
 • PrijímačkyInformácie o prijímacom pokračovaní

  Zopár údajov...
  I. termín prvého kola prijímacích skúšok je 14. máj 2018 (pondelok), II. termín prvého kola prijímacích skúšok je 17. máj 2018 (štvrtok). Termín druhého kola je 19. jún 2018 (utorok). Žiak, respektíve jeho zákonný zástupca môže poslať prihlášku na dve stredné školy.
  Žiak koná prijímacie skúšky z predmetov:

  • maďarský jazyk a literatúra
  • slovenský jazyk a literatúra
  • matematika
  Prijímacie skúšky sa konajú písomne. Každý uchádzač, ktorý poslal na strednú školu svoju prihlášku dostane pozvánku na prijímacie skúšky v lehote najneskôr 10 dní od konania prijímacích skúšok.
  Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo predpísané v štátnom vzdelávacom programe.
  Do 6. júna 2018 riaditeľ školy zverejnení rozhodnutia o konaní prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest do 1. ročníka

  Kritériá sú vypracované v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej v súlade so zákonom č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a tiež s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách. Podrobnosti...

 • MaturitaBlíži sa termín tohtoročných maturitných skúšok...

  Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Oficiálne információk o Maturite 2018: www.nucem.sk

  Termín EČ a PFIČ MS 2018 tohto roku pripadá na 13. až 16. marec 2018. Podrobnosti...

Kalendár

Kalendár

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Zvonenie

Zvonenie

Kalendár

jún 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Zborník

emlekkonyv003

Mapa

Projekt Comenius

Comenius projekt