Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Triedny učiteľ: Jozef Krnčan


I. trieda ????? ?????, ?????? ?????, ????? ?????, ??????? ?????, ???? ?????, ????? ????, ?????? ?????, ????? ?????, ???? ?????